Dignidad humana

3.11.06

Plan de promoción de la homosexualidad en Cataluña

En l'àmbit laboral, el Pla contempla promoure i incentivar la contractació de persones transsexuals, respectant la seva formació i les seves professions, i proposar un nou acord marc de les relacions laborals que recullin l'homosexualitat i la transsexualitat.

En el terreny educatiu, el Pla proposa incloure el fet homosexual i transsexual en els currículums i itineraris de formació de tot l'alumnat de Catalunya en aquelles matèries on s'escaigui i impulsar activitats centrades en l'homosexualitat i la transsexualitat en els centre educatius de Catalunya quan es consideri adient. Tot això per tal de promoure referents positius i la visibilitat del fet homosexual i transsexual.

Pel que fa a l'àmbit cultural i del lleure, el text proposa impulsar la producció cultural d'espectacles infantils i juvenils (contes, teatre, titelles, jocs, tallers, etc...) que incorporin el fet homosexual i transsexual i ofereixin als infants i adolescents registres positius sobre la diversitat afectiva i sentimental.

En l'àmbit de la comunicació, el Pla proposa sol·licitar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) la creació d'una Comissió de Seguiment, conjuntament amb el Govern, que vetlli pel respecte i la presència adequada de les diverses expressions afectives i de gènere als mitjans de comunicació.